Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

10 năm thực hiện Chương trình Cải cách hành chính tỉnh: Chuyển biến quan trọng

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Nhiều chuyển biến

Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 được triển khai với 2 giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Cùng với cụ thể hóa Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ vào điều kiện địa phương, hầu hết chỉ đạo của Trung ương về CCHC đều được tỉnh quan tâm triển khai, từ cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cải cách, tinh giản tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, đến các nhiệm vụ rất mới, cấp bách về chính quyền điện tử, chuyển đổi số.Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Đến nay, hầu hết mục tiêu của chương trình đều đạt; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm hạn. Việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đã hoàn thành từ đầu giai đoạn II; đã có gần 400 TTHC được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 tổng thời gian giải quyết so với quy định. Việc triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã hoàn thành vượt mức từ cuối giai đoạn I. Tỷ lệ văn bản điện tử qua môi trường mạng cũng vượt chỉ tiêu; phạm vi triển khai còn vượt quy mô dự kiến. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đạt hơn 80%.

Một số chỉ tiêu được cập nhật, nâng mức theo kế hoạch giai đoạn II cũng nhanh chóng đạt được, như: Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện thực hiện mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4; việc liên thông giải quyết hồ sơ qua mạng; tỷ lệ hồ sơ khai thuế trực tuyến, nộp thuế điện tử, giao dịch bảo hiểm xã hội qua mạng. Đặc biệt, tính đến tháng 9-2020, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn chỉ còn dưới 2%, trong khi chỉ tiêu đặt ra dưới 10%. Việc khoán chi cho cấp xã được triển khai đạt 100%.

Những nội dung, nhiệm vụ mới trong chỉ đạo, điều hành của Trung ương hoặc phát sinh từ thực tiễn đều được nghiên cứu, bổ sung và có kết quả tích cực. Việc đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh vào hoạt động năm 2018 đã góp phần tạo chuyển biến mạnh trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nền tảng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đã sẵn sàng 100%. Năm 2018, xếp hạng CCHC của tỉnh xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính tỉnh, từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân của các cơ quan.

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt

Với sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, sự gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu CCHC, tỉnh đã triển khai hiệu quả 7 giải pháp chỉ đạo, điều hành CCHC với tổng kinh phí thực hiện cả giai đoạn ước 86,5 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh đã tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách, qua đó khai thông các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp. Trong cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh tập trung vào 3 trục công tác lớn, gồm: Hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung cải cách TTHC, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO và tin học hóa quy trình giải quyết hồ sơ gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông; từng bước mở rộng, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị hành chính… cũng được chú trọng.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai khá đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hiện đại hóa hành chính. Hạ tầng công nghệ thông tin được tăng cường vững chắc. Các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được chú trọng xây dựng, triển khai. Đến nay, tỉnh đã đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại hầu hết các ngành trọng điểm. Các cơ sở dữ liệu dùng chung về cung cấp dịch vụ công được xây dựng, hoàn thiện, sẵn sàng kết nối, liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung và các cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm nay. Năm 2019, tỉnh xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về mức độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 mới đây, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận những kết quả của tỉnh và yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 12/2017 của Tỉnh ủy; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp CCHC cho 10 năm sắp tới.

Nguyễn Vũ

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy

         Thực hiện Quyết định thanh tra số 2179/QĐ-CAT-TTr ngày 21/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về việc "Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy", từ ngày 06/6/2020 đến ngày 08/7/2020, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại 03 Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và 09 công ty, cơ sở trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa.

           Ngày 07/09/2020, Giám đốc Công an Khánh Hòa ban hành Kết luận số 3495/KL-CAT-TTr về " Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy".

         
           Trân trọng./.
 • Thông báo: truy tìm củ sở hữu tang vật

              Ngày 30/07/2020, Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra tại khu vực thôn Phú Nam 3, xã Diên An, huyện DIên Khánh, tỉnh Khánh Hòa phát hiện và tạm giữ 68 khúc gỗ xẻ hộp.
              Phòng Cảnh sát môi trường thông báo ai là chủ sở hữu của số lâm sản trên đến tại trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát môi trường, địa chỉ: 80 đường Trần Phú, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trong giờ hành chính); điện thoại: 0694401317. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tang vật.
             Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến nhận, Cảnh sát môi trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.
 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website