Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND

Tại Hội nghị công tác đảm bảo kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác trên lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đạt được trong 7 tháng đầu năm 2019.

“Chủ động hoạch định chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của ngành; nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025”- là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị công tác đảm bảo kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND do Bộ Công an tổ chức diễn ra vào sáng 13-8, tại Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.


Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị diễn ra tròn 1 năm Bộ Công an triển khai Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an, nhằm đánh giá khách quan, khoa học quá trình vận hành trên các mặt công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật theo mô hình tổ chức bộ máy mới; trọng tâm là công tác giải ngân các nguồn vốn của Bộ Công an trong 7 tháng đầu năm 2019; công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong CAND.

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo về kết quả công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật; nêu ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại từ nay đến cuối năm 2019.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác trên lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đạt được trong 7 tháng đầu năm 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Chẩu Văn Lâm quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bão số 3.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Kịp thời thay thế cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu; chủ động hoạch định chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của ngành; nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn theo nguyên tắc, đảm bảo đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng để thanh quyết toán; tập trung ưu tiên thực hiện chủ trương lớn của Bộ Chính trị, dự án trọng điểm của Bộ Công an..., đáp ứng yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; nghiên cứu những nội dung dự kiến trình Đại hội Đảng các cấp về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 để cụ thể hóa, chủ động hoạch định chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND... đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện kế hoạch mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị, phương tiện; giảm bớt hồ sơ, thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện hợp đồng mua sắm, trang bị, giải ngân các nguồn vốn kế hoạch được giao... Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động báo cáo, đề xuất với các cấp chính quyền địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tổ chức lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật từng bước sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”… đáp ứng yêu cầu hậu cần, kỹ thuật từ cơ sở gắn với chủ trương của Bộ về tăng cường toàn diện Công an cấp huyện và bố trí Công an xã, thị trấn chính quy.


Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Chẩu Văn Lâm cùng các đại biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng.

Trong đó, đặc biệt chú ý 3 nhóm vấn đề... để chuyển thành kế hoạch, chương trình thực hiện với nỗ lực hơn nữa, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo động lực mới, sự chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo tài chính, hậu cần mà trọng tâm trước mắt là quản lý, giải ngân nguồn vốn năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào và nhân dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 với số tiền trên 225 triệu đồng.

Minh Hiền

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo không tổ chức đón tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8/2019

  Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2019), lực lượng Công an Khánh Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trân trọng cảm ơn các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương thuộc tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an Khánh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

  Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, lực lượng Công an Khánh Hòa không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa và trụ sở Công an các đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

  Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo và mong nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với chủ trương của Bộ Công an./.

 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website