Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Chất lượng nhân sự cấp ủy được nâng lên

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở (đảng bộ cấp huyện và tương đương), nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu và nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tổ chức đại hội nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu và nội dung


Đến ngày 25-8, Khánh Hòa có 13/13 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội (Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang và Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa là đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở và trực thuộc Tỉnh ủy). Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ở 13 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy (ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII) khóa mới bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của cấp trên, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; cơ bản đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới không dưới 1/3 số lượng cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ. Nhân sự được giới thiệu đều trong quy hoạch và có số dư theo đúng quy định; đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận về công tác nhân sự trước đại hội.


Về kết quả bầu cử cấp ủy, tổng số có 415 cấp ủy viên khóa mới được bầu. Trong đó, có 274 cấp ủy viên tái cử, 141 cấp ủy viên tham gia lần đầu (chiếm 33,97%); số lượng cấp ủy viên bầu thiếu là 4 do chưa chuẩn bị đủ nhân sự. Tổng số có 119 ủy viên ban thường vụ khóa mới; số lượng ủy viên ban thường vụ bầu thiếu là 5 do chưa chuẩn bị đủ nhân sự. Cấp ủy khóa mới các đảng bộ đã bầu 11 bí thư, trong đó, có 8 đồng chí tái cử; đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được chỉ định sau đại hội; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tổng số phó bí thư cấp ủy được bầu là 22 đồng chí, trong đó, 16 đồng chí tái cử; số phó bí thư bầu thiếu là 1 do chưa chuẩn bị được nhân sự (Thành ủy Cam Ranh).

Trong số 415 cấp ủy viên khóa mới, có 80 đồng chí là cán bộ nữ, 33 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Về độ tuổi, dưới 35 tuổi: 10 đồng chí; từ 35 đến 40 tuổi: 42 đồng chí; từ 40 đến 50 tuổi: 223 đồng chí; trên 50 tuổi: 140 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Trung cấp và cao đẳng: 4 đồng chí; đại học: 341 đồng chí; thạc sĩ: 63 đồng chí; tiến sĩ: 7 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp và tương đương: 42 đồng chí; cao cấp và cử nhân (tương đương): 368 đồng chí.


Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã có sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy. Các đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, đúng nguyên tắc, thủ tục, dân chủ và đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nội dung theo Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh hầu hết đúng với dự kiến của cấp ủy khóa cũ chuẩn bị; các chức danh chủ chốt bí thư, phó bí thư đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, đúng với dự kiến của cấp ủy khóa cũ và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Chất lượng cấp ủy được nâng lên một bước: Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy nhiệm kỳ này được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng.

Về nội dung, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đại hội đã phát huy dân chủ trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội cấp trên, đồng thời nghiêm túc trong việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Công tác tổ chức điều hành đại hội cơ bản bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên.

Một số hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy đương nhiệm chưa thật tốt nên có 6 đồng chí cấp ủy đương nhiệm được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử. Nguyên nhân do công tác chuẩn bị nhân sự một số cấp ủy chưa kỹ, có nơi chưa chú ý lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, còn có biểu hiện chủ quan, nể nang, né tránh; nhận xét, đánh giá cán bộ chưa chính xác. Ngoài ra, tại đại hội, các ý kiến tham gia góp ý báo cáo chính trị là tham luận được phân công chuẩn bị sẵn nên thường trình bày nguyên văn, ít có sự tranh luận, làm sáng tỏ thêm nội dung báo cáo đề cập; việc thảo luận văn kiện một số nơi còn hình thức, có rất ít ý kiến tham gia vào báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành. Sự điều hành của đoàn chủ tịch một số nơi còn lúng túng, chưa bám sát chương trình điều hành chi tiết, có nơi điều hành thảo luận, tham luận chưa hợp lý.


NAM DU

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy

         Thực hiện Quyết định thanh tra số 2179/QĐ-CAT-TTr ngày 21/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về việc "Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy", từ ngày 06/6/2020 đến ngày 08/7/2020, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại 03 Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và 09 công ty, cơ sở trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa.

           Ngày 07/09/2020, Giám đốc Công an Khánh Hòa ban hành Kết luận số 3495/KL-CAT-TTr về " Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy".

         
           Trân trọng./.
 • Thông báo: truy tìm củ sở hữu tang vật

              Ngày 30/07/2020, Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra tại khu vực thôn Phú Nam 3, xã Diên An, huyện DIên Khánh, tỉnh Khánh Hòa phát hiện và tạm giữ 68 khúc gỗ xẻ hộp.
              Phòng Cảnh sát môi trường thông báo ai là chủ sở hữu của số lâm sản trên đến tại trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát môi trường, địa chỉ: 80 đường Trần Phú, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trong giờ hành chính); điện thoại: 0694401317. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tang vật.
             Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến nhận, Cảnh sát môi trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.
 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website