Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Hiệu quả từ đề tài xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự

Qua 3 năm ứng dụng kết quả đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Khánh Hòa”, công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở Khánh Hòa đã có những chuyển biến tích cực.


Quá trình thực hiện đề tàiMô hình tự quản về ANTT là điều kiện để tập hợp và tổ chức cho quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực ANTT. Xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT đã góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Ở Khánh Hòa cũng đã có một số mô hình hay, hiệu quả như: “Tuần tra nhân dân”, “Cổng rào an ninh”, “Đội Bảo vệ dân phố cơ động”… Tuy nhiên, thời điểm tháng 9-2016 trở về trước, công tác này gặp nhiều khó khăn, bất cập như: Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an và hệ thống các trường Công an nhân dân đều chưa có lý luận riêng, hoàn chỉnh về xây dựng mô hình. Những vướng mắc của địa phương, đơn vị về căn cứ pháp lý cho việc thành lập, hoạt động của mô hình hay kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách của thành viên... Những yếu tố thực tế mà cơ sở cần để áp dụng như: Quy trình, thủ tục, các bước xây dựng mô hình hay hồ sơ mô hình đều chưa được hướng dẫn.


Đội tự quản an ninh trật tự xã Khánh Thành.

Ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh và Hội đồng khoa học Công an tỉnh phê duyệt việc nghiên cứu đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa”, nhóm thực hiện đề tài khoa học gồm 4 thành viên, do Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Minh Cường làm chủ nhiệm đã triển khai nghiên cứu từ tháng 5-2015 đến tháng 5-2016. Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu về mặt lý luận 32 loại tài liệu, để đưa ra khái niệm mô hình tự quản về ANTT. Đặc biệt, đưa ra được các căn cứ pháp lý cho việc xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Đây là điểm vướng mắc cơ bản của lãnh đạo UBND cấp xã khi ký quyết định thành lập mô hình, tổ chức tự quản.


Trên cơ sở khảo sát các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT tại 137 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố và nghiên cứu, khảo sát một số mô hình, tổ chức tự quản trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhóm thực hiện đề tài đã đánh giá được căn bản thực trạng công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở Khánh Hòa. Cụ thể, toàn tỉnh có 228 mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Trong đó, Nha Trang: 63, Diên Khánh: 17, Ninh Hòa: 50, Vạn Ninh: 16, Cam Lâm: 40, Cam Ranh: 27, Khánh Sơn: 7, Khánh Vĩnh: 2; khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: 5. Nhóm đề tài đã hướng dẫn thanh loại hoặc đưa ra khỏi thống kê mô hình, tổ chức tự quản ANTT hàng chục mô hình, tổ chức không đúng lĩnh vực hay không phát huy hiệu quả. Từ kết quả đó, đã tập hợp, giới thiệu 18 mô hình hay toàn tỉnh để các địa phương, đơn vị học tập. Đồng thời, đưa ra 4 giải pháp chung, 4 giải pháp cụ thể và một số kiến nghị với Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Trong đó có những giải pháp về thực hiện quy trình, thủ tục, các bước xây dựng mô hình, tổ chức tự quản; hồ sơ, quy chế và các biểu mẫu cơ bản, giúp đơn giản hóa và thống nhất toàn tỉnh.


Kết quả sau 3 năm triển khai ứng dụng


Chỉ 2 tháng sau khi đề tài được nghiệm thu, tháng 9-2016, Giám đốc Công an tỉnh đã ký ban hành kế hoạch ứng dụng thực tiễn kết quả của đề tài trong toàn lực lượng Công an. Phòng PV28 (nay là Phòng PV05) - đơn vị chủ trì đề tài, tiếp tục được phân công chủ trì kế hoạch này. Tháng 9-2016, đơn vị đã hoàn thành “Tài liệu Hướng dẫn công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh Khánh Hòa” dưới hình thức cẩm nang, giúp cho cán bộ làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở dễ sử dụng.


Dù chưa có một hội nghị, hội thảo nào đánh giá về kết quả ứng dụng đề tài, tuy nhiên kết quả công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được thể hiện qua báo cáo hàng năm đã cho thấy nhiều giá trị của đề tài. Số lượng và chất lượng các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở Khánh Hòa được nâng lên rõ rệt. Cụ thể: Năm 2016, toàn tỉnh có 228 mô hình. Trong đó, có 52 mô hình phát huy tác dụng tốt, 97 mô hình phát huy tác dụng khá, 49 mô hình phát huy tác dụng trung bình, 1 mô hình yếu, 29 mô hình xây dựng mới cuối năm 2016, chưa đánh giá. Năm 2017, toàn tỉnh có 232 mô hình, trong đó 68 mô hình phát huy tác dụng tốt, 125 mô hình khá, 19 mô hình phát huy tác dụng trung bình; số mô hình được xây dựng mới là 35 mô hình. Năm 2018, có 264 mô hình, trong đó có 45 mô hình phát huy tác dụng tốt, 137 mô hình phát huy tác dụng khá, 54 mô hình phát huy tác dụng trung bình; số mô hình, tổ chức tự quản xây dựng trong năm là 40. Ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ quan, doanh nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình hơn. Đến tháng 4-2019, toàn tỉnh có 27 mô hình ở vùng đồng bào các tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 9 mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả được nhiều địa phương áp dụng như: “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ tự quản về ANTT khu nuôi trồng thủy sản”.


Đánh giá về công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT những năm gần đây, Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Kể từ khi có “Tài liệu Hướng dẫn công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT” do Phòng PV05, Công an tỉnh tham mưu, biên soạn, Công an các địa phương đều áp dụng ngay vào công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT, tạo được sự thống nhất. Số lượng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT tăng đều hàng năm. Hiện nay, 100% các huyện, thị xã, thành phố; 97% xã, phường, thị trấn toàn tỉnh đều có mô hình, tổ chức. Hầu hết các địa phương đều xây dựng được các mô hình, tổ chức có chất lượng, hiệu quả, được nhân rộng”.


Trương Thị Dung

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo không tổ chức đón tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8/2019

  Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2019), lực lượng Công an Khánh Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trân trọng cảm ơn các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương thuộc tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an Khánh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

  Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, lực lượng Công an Khánh Hòa không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa và trụ sở Công an các đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

  Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo và mong nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với chủ trương của Bộ Công an./.

 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website