Cấp Chứng Minh Nhân Dân

Email In PDF.

Thực hiện theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ quy định về cấp phát CMND, Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ và Thông tư số 04/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP.

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CMND:
1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa, chưa được cấp CMND.

2. Mỗi công dân chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số chứng minh nhân dân riêng.

Những công dân đã được cấp CMND được đổi lại CMND trong các trường hợp sau:

  •      Giấy CMND quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

  •      Giấy CMND rách, nát, không rõ ảnh, chữ, số ghi trên CMND.

  •      Đã được phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.

  •      Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh.

  •      Người được cấp chứng minh nay có thay đổi về đặc điểm nhân dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác.

NHỮNG NGƯỜI TẠM THỜI CHƯA ĐƯỢC CẤP CMND:

  •      Người đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại giam, nhà tạm giữ.

  •      Người đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam.

  •      Người đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

  •      Người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng điều khiển được hành vi dân sự của mình.

THỦ TỤC GIẤY TỜ ĐỀ NGHỊ CẤP CMND BAO GỒM:
1. Cấp mới :

+ Xuất trình sổ hộ khẩu thường trú (bản chính)

+ Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân (theo mẫu)

+ In vân tay 10 ngón vào chỉ bản, tờ khai và CMND (theo mẫu)

+ Chụp ảnh

2. Cấp đổi :

+ Xuất trình hộ khẩu thường trú (bản chính)

+ Chứng minh nhân dân cũ

+ Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân (theo mẫu)

+ In vân tay hai ngón trỏ vào tờ khai và CMND (theo mẫu)

+ Đối với những trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh xuất trình quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên đây.

+ Chụp ảnh

+ Nộp lệ phí

3. Cấp lại :

+ Đơn đề nghị cấp giấy CMND (mẫu CM3 ) có dán ảnh 3 x 4 cm đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký nhân khẩu thường trú.

+ Xuất trình hộ khẩu thường trú (bản chính)

+ Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân (theo mẫu)

+ In vân tay hai ngón trỏ vào tờ khai và CMND (theo mẫu)

+ Chụp ảnh

+ Nộp lệ phí.

4. Thủ tục cấp CMND cho Quân đội và Công an nhân dân :

a) Đối với những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND cũng phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định chung. Riêng việc xuất trình hộ khẩu thường trú được thay bằng giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo Chứng minh Quân đội, Giấy chứng nhận Công an.

b) Thẩm quyền cấp giấy giới thiệu cho công dân là Quân nhân và Công an nhân dân để làm thủ tục cấp CMND quy định như sau:

+ Cục trưởng hoặc cấp tương đương (nếu cấp cho người thuộc biên chế của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

+ Thủ trưởng Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ Tư lệnh.

+ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Giám đốc Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trung học.

+ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRẢ KẾT QUẢ:
- Tại Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh Khánh Hoà (địa chỉ: 37 Lê Quý Đôn, Nha trang - Điện thoại: 058.3691213): Từ 04 đến 06 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi; từ 10 đến 12 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

LỊCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ LÀM CMND:

1. Tại Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh Khánh Hoà:

+ Làm thủ tục cấp CMND : Vào các ngày thứ 3, 4 và sáng thứ 7 hàng tuần.

+ Trả CMND : Chiều thứ 3 (theo giấy hẹn) và ngày thứ 5 hàng tuần.

1. Tại các Huyện, Thị xã trong tỉnh, công dân làm thủ tục cấp, đổi CMND đề nghị liên hệ theo các số điện thoại (Đội Quản lý Hành chính - Công an các huyện thi) để có thông tin chi tiết:

Tại Công an huyện Diên Khánh - Công an tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại liên hệ: 058.3503007):

+ Làm thủ tục cấp và trả CMND: Vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần.

Tại Công an huyện Ninh Hòa - Công an tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại liên hệ: 058.3631099):

+ Làm thủ tục cấp và trả CMND: Vào các ngày thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần.

Tại Công an huyện Vạn Ninh  - Công an tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại liên hệ: 058.3910809):

+ Làm thủ tục cấp và trả CMND: Vào các ngày thứ 5, sáng thứ 7 hàng tuần.

Tại Công an thị xã Cam Ranh  - Công an tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại liên hệ: 058.3861669):

+ Làm thủ tục cấp và trả CMND: Vào các ngày thứ 3, 5, sáng thứ 7 hàng tuần.

Tại Công an huyện Khánh Vĩnh  - Công an tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại liên hệ: 058.3790050):

+ Làm thủ tục cấp và trả CMND: Vào các ngày thứ 6 hàng tuần.

Tại Công an huyện Khánh Sơn  - Công an tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại liên hệ: 058.3869818):

+ Làm thủ tục cấp và trả CMND: Vào các ngày thứ 4, sáng thứ 7 hàng tuần.

Tại Công an huyện Cam Lâm  - Công an tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại liên hệ: 058.3983409):

+ Làm thủ tục cấp và trả CMND: Vào các ngày thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần.

LỆ PHÍ CẤP CMND:
Thu theo hướng dẫn tại thông tư số 06/2008/TT-BCA ngày 27/5/2008 của Bộ Công an. Mức thu cụ thể như sau:

Cấp đổi, cấp lại CMND.
     6.000đ/lần cấp đối với các phường thuộc TP Nha Trang.
     3.000đ/lần cấp tại đối với các xã, thị trấn miền núi, hải đảo.
     4.000đ/lần cấp đối với khu vực khác.
(Mức thu trên đây không bao gồm tiền ảnh)
Việc thu tiền phải viết biên lai thu lệ phí theo mẫu của Tổng cục thuế Bộ tài chính phát hành.

Các trường hợp miễn thu và không thu lệ phí : (theo 06/2008/TT-BCA ngày 27/5/2008 của Bộ Công an)

+ Miễn thu : Cấp mới CMND và khi cấp đổi CMND do quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

+ Không thu : Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của Liệt sĩ; Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban dân tộc.


Tin tức mới


missle command arcade game download dragon ball game football play game commando arcade game dolphin football game adult flash game half life pc game car game download free faces of war game funny game s rod hockey game video game mobile shape game resident evil free download game action ball game spongebob squarepants video game video game room crash pc game swat pc game canadian hockey game xbox game rental free drag racing game downloads fun game for clemson football game pre owned video game play game card online flash game free bingo play game free 3d online rpg game street racing game download making flash game tutorial free download game donkey kong illinois basketball game dance xbox game tank game online free team building game chess play game free dress up game free online shooting game multiplayer raptors basketball game video game speakers helicopter game full pc game free downloads download game 2 download tank game free snooker download game flag football game usc football game schedule boxing arcade game racing game street rpg download game flash racing game download game empires free online shooting game download game the apprentice super mario bros video game 3d game making program hot rod drag racing game free download game card rpg game sites stress relief download game online soccer game sony ericsson mobile game video game exchange flash boxing game play online racing game math play game cadaco baseball game video arcade game for sale arcade game console new car gamedownload game safe ducks hockey game free flash game websites motor bike racing game become video game tester war game download big league manager baseball game download game spiderman psp flash game download shooting game download badger basketball game best gamecube racing game space invader arcade game video game retro snake game flash customizing car game math is fun tank game kingdom hearts video game rc racing game download free play game play racing car game wilson football game new helicopter game dress up game websites flash download game download game online virtual horse racing game harry potter pc game castlevania video game rutgers basketball game football game american sensible soccer game flash game fishing arcade game distributors xbox game covers pokemon free download game x video game god of war video game free multiplayer online shooting game electronic football game download game spider classic game video download game yugioh life play game monday night football game pimp my ride car game rpg video game best download game play online 3d game crash tag team racing game barbie dress up game online pc game age of empires tank game demo download game simulation stock car racing game dress up game classic game pc free 3d online rpg game world pc game customization car game shooting game target video game final fantasy madden xbox game bocci ball game table football game online download game manager football free football game download drivers ed driving game flash download game pc game code nets basketball game new number game 3d game online free air hockey game table space invader arcade game new army game go kart racing game copy xbox game gears of war game guide play fun game retro arcade game flash zombie game best rpg game free download game maker number matching game video game designer salary free super mario download game play game free download video game zelda center video game free computer soccer game free online download game the baseball game strategic war game hockey game table space game kids free online download game download shooting game race car game download download game pool driver video game street racing game 3d game developers flash game online free multiplayer rpg game video arcade game for sale street racing game downloads latest pc game lightning hockey game football game socks link video game online train game video game collection backyard basketball game rc racing game flash game n arcade space game spongebob squarepants krabby quest game dress up game room classic tank game celtics basketball game reflexive arcade game free online 3d rpg game electronic horse racing game super monkey ball game trial bike flash game racing flash game arcade game machines electronic basketball game trial bike flash game hovering target shooting game download war game billiards game computer car racing game jezz ball game table rod hockey game multiplayer flash game magic basketball game classic game flash car game pc game walkthroughs the dress up game dvd horse racing game illini basketball game rpg game makers buy xbox game free rpg download game free download arcade game psu football game funny game coyotes hockey game ninja game download bird game online street racing game download hockey game st louis cardinals baseball game download game simulation free internet soccer game rpg game play dirt bike racing game play classic arcade game the arcade game kings hockey game bcs championship football game grand theft auto 3 download game online nascar racing game sims pc game download chess play game pc game rip fantasy football game arcade game system download flash game kids arcade game dragon ball download game bird game sonic the hedgehog video game pc game development online gun game pc rpg game minnesota wild hockey game soccer game software download game best free car racing game play game helicopter play street racing game download game windows davidoff cool water game raw vs smackdown video game 3d game engine fun game sites online free shooting game online usc trojans football game video arcade game rentals basketball game arcade game room sacred download game os x game download free car racing game download trap shooting game online trials bike game car driving game online 8 flash game play free soccer game online mobile game free downloads nascar racing game toronto maple leafs hockey game bird game americas army game download play free download game racing car game online strategy war game spiderman the video game yugioh flash game fun game online free free dress up game flash game macromedia video game 3d hunting flash game tycoon download game god of war video game download game saves psp video game portable first college basketball game parking game download game 2 video game free downloads kings hockey game gauntlet arcade game shootout basketball game rpg game downloads war game board breakout classic game video game baseball video game effects coast guard helicopter game dating sim rpg game flash shooting game maverick basketball game free chess pc game vmi football game online car racing game download game boy rom villanova basketball game tetris classic game pack online fashion dress up game play game online for free adventure play game video game deals tv boxing game flash car game millipede arcade game pc soccer game high school basketball game arcade game pong free download game action fighting download game arcade game distributors free full version download game lightning hockey game driving truck game tile quest game online bike game arcade game jeopardy flash game cheat code pc game backyard hockey game boy tetris download game electronic horse racing game multiplayer flash game ball game online pc sniper game open source 3d game engine bubble bobble arcade game pc game mystery skeet shooting game play game table tennis free full download game strategic war game tanks arcade game video game rpg spalding basketball game dating flash game free racing game download download game ghost recon take me out to the ball game song download psp console game fashion dress up game online national championship football game tickets download game 3d team building game ideas pc game need for speed pc game walkthrough stunt game video game kids killer instinct arcade game pool pc game flash game christmas stress ball game battlezone arcade game star wars 3 video game play game video download game computer x men video game street racing car game pc game uk football game planning fate download game real arcade game blaster ball game online fashion dress up game pool ball game utep football game computer racing game coast guard helicopter game grand theft auto free download game dvd interactive game fashion dress up game trials bike game video game deal flash christmas game play game super mario crystal quest game chiefs football game train game online massive multiplayer online rpg game psp video game cheats canadian hockey game arcade game machine alien shooting game electronic football game