Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu vong có hoạt động khủng bố, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngày 30-1-2018, Bộ Công an đã nêu rõ tổ chức này là tổ chức khủng bố; đồng thời công bố thông tin này lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và các phương tiện thông tin đại chúng khác.


Bài 1: Thành lập các nhóm vũ trang để tiến hành các hoạt động khủng bố

Thế nhưng vì nhiều lý do, động cơ, thời gian qua, vẫn có một số người bị lừa mị, lôi kéo tham gia vào tổ chức khủng bố này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, chống phá, điều tra xử lý nhiều đối tượng trước pháp luật.

Tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu thành lập tại Mỹ. Sau khi thành lập, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tăng cường hoạt động tuyển lựa, móc nối người Việt ở các trại tị nạn và khu vực Đông Nam Á vào các tổ chức, sau đó xâm nhập về nước theo con đường hồi hương, tiến hành các hoạt động chống phá. Năm 1995, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã xác lập án, tập trung đấu tranh với tổ chức này.

Quá trình đấu tranh, đã bóc gỡ, xử lý được nhiều đối tượng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, Đào Minh Quân và số cầm đầu bên ngoài tiếp tục tập hợp lực lượng, lập lại tổ chức và tiến hành các hoạt động chống Việt Nam.
Ngày 16-2-1991, tại California nước Mỹ, một số nhóm phản động lưu vong người Việt Nam mà nòng cốt là tổ chức “Phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam Tân dân chủ” (gọi tắt là Việt Nam Tân dân chủ) do Đào Minh Quân (66 tuổi, quốc tịch Mỹ, nguyên Trung úy ngụy) thành lập đã tổ chức đại hội và thành lập ra tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ; bầu Đào Minh Quân làm thủ tướng. Đào Minh Quân cùng đồng bọn đã đề ra tôn chỉ, mục đích cơ cấu tổ chức và phương pháp, thủ đoạn phạm tội.

Theo đó, tôn chỉ và hoạt động của tổ chức phản động này là hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang. Các đối tượng sử dụng các website, địa chỉ hộp thư điện tử, các blog để liên lạc, chỉ đạo tuyên truyền và phát triển lực lượng.

Về cơ cấu, các đối tượng tổ chức từ cấp trung ương ở ngoài nước và mạng lưới cơ sở ở trong nước. Ở cấp trung ương ngoài nước, tổ chức phản động này thành lập các hội đồng (Hội đồng quốc lão, Hội đồng quốc gia, Hội đồng quốc pháp); Văn phòng thủ tướng (thủ tướng, các phó thủ tướng...); các Bộ (Tư pháp, Nội vụ, Tài chính...).

Ngày 28-12-2014, chúng thành lập “Đảng dân chủ Việt” làm hạt nhân lãnh đạo “Chính phủ”, xây dựng cơ cấu tổ chức gồm 8 hội đồng, 3 viện, 2 văn phòng, 4 sở, 16 bộ; lập các tổ chức ngoại vi như “Hội phụ nữ Tân dân chủ”, “ Tổng cục võ học”; “Bộ Tư lệnh chiến lược toàn quốc...”

Ở trong nước, chúng chia thành 7 quân khu, có bộ tư lệnh quân khu, đứng đầu là các tư lệnh; 4 ban trực thuộc trên 72 tỉnh, 12 thành phố, 4 thị xã. Mỗi đơn vị hành chính có “Bộ chỉ huy nguyện đoàn” đứng đầu là “Chỉ huy trưởng”, lập các “Biệt đội hình sự” độc lập để thực hiện các hoạt động khủng bố mà chúng gọi là “trừ gian, diệt bạo”.

Ngoài ra chúng còn phân chia ranh giới hải đảo, đặt tên các quần đảo của Việt Nam. Các đối tượng sử dụng phương pháp “đấu tranh bạo động” để tập hợp lực lượng, tiến hành các hoạt động khủng bố trong nước, chống phá Đảng và Nhà nước nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam.

Sau khi thành lập, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã thực hiện hàng loạt chiến dịch, kế hoạch nhằm phát triển lực lượng và tổ chức xâm nhập về nước hoạt động, mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng bạo lực, vũ trang kết hợp nhiều hình thức khác nhau. Đến năm 2007, Bộ Công an đã tiến hành đấu tranh, vô hiệu hóa tổ chức phản động này và làm cho tổ chức ngày càng suy yếu.

Từ cuối năm 2013, Đào Minh Quân cùng đồng bọn sống ở nước ngoài khôi phục hoạt động của tổ chức, củng cố kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, đặc biệt là cấp trung ương nhằm phát triển các kế hoạch vào trong nước.

Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” luôn ca ngợi về Đào Minh Quân và chế độ Việt Nam cộng hòa là chế độ không còn tồn tại sẽ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Nhưng những hoạt động chống phá mà các đối tượng đã thực hiện cho thấy, bản chất chúng là hoạt động khủng bố.

Đào Minh Quân cùng đồng bọn chỉ đạo thực hiện các vụ khủng bố bất chấp các nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra; không màng đến tính mạng của các thành viên và người dân. Các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ khủng bố, phá hoại.

Nếu lực lượng an ninh của Việt Nam không kịp thời ngăn chặn thì hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Điển hình như số cầm đầu tổ chức này đã chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện cùng đồng bọn gây ra vụ cháy 320 chiếc xe ở kho tạm giữ của Công an tỉnh Đồng Nai; đặt bom xăng tại Sân bay Tân Sơn Nhất...

Cuối năm 2016, Đào Minh Quân đã lôi kéo Phạm Lisa (Phạm Thị Anh Đào) và một số đối tượng khác cùng mục đích thông qua mạng xã hội chỉ đạo số cơ sở nội địa tăng cường lôi kéo, phát triển lực lượng; tập hợp, thành lập các nhóm vũ trang “ Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Vệ binh quốc gia”; “Đại Việt”... thực hiện ý đồ ba sạch (đốt sạch, giết sạch, phá sạch) nhằm khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm trong nước.

Thực hiện ý đồ trên, Đào Minh Quân phân công “Chuẩn tướng Kelly” Triệu (Triệu Thanh Hoa), “Hoàng Quân Jenny” phụ trách phát triển lực lượng kết nạp thành viên vào tổ chức và Phạm Lisa thành lập, chỉ đạo các nhóm vũ trang hoạt động khủng bố nhằm chính quyền nhân dân thông qua mạng xã hội Facebook, Youtube, livestream. Tháng 12-2016, Phạm Lisa thông báo qua mạng xã hội Facebook đã lôi kéo nhiều đối tượng trong nước tham gia tổ chức thành lập các nhóm hành động, thực hiện chủ trương ba sạch.

Nhóm “Biệt động quân” ban đầu đặt tên là “Bàn bạc”, sau đó là “Kẻ đối đầu” và “Biệt động quân” do Trần Văn Hảo (Hảo Trần) là chỉ huy trưởng, cùng với các đối tượng: Trần Nguyễn Khải (Trần Black Kai, Kai Nguyễn) là đội trưởng; Lê Hùng Cường (Cường Nguyễn) là đội trưởng; Thái Hàn Phong là đội trưởng; Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Đức Sinh (Phạm Tuấn, Nguyên Trần, Trương Bảo Thành, Tiên Cao); Trần Văn No làm quân sư...

Nhóm “Phượng Hoàng” gồm các thành viên Thái Hàn Phong, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Ngọc Tiền, Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Thị Chung và Ngô Thụy Tường Vy, chuẩn bị vũ khí, phương tiện tiến hành các hoạt động khủng bố, nhằm chống Nhà nước.

Nhóm “Đại Việt” do Đoàn Văn Thể làm trưởng nhóm, có các thành viên Du Phước Lộc, Dương Giang Bá, Âu Thiên Vũ, Huỳnh Thị Hà Xuyên, Dương Thiên, Lâm Thông, June Nguyễn, Trần Văn No...

Năm 2016, Kelly Triệu thông qua mạng xã hội Facebook đã lôi kéo số đối tượng trong nước tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tổ chức thành nhóm khủng bố để chỉ đạo chế tạo, sử dụng “bom khói”, “bom xăng” tấn công lực lượng chức năng khi tham gia biểu tình chống chính quyền nhân dân, ám sát cán bộ, đảng viên. (còn nữa...)


Xuân Mai

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website