Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Nhận diện và đấu tranh với hoạt động chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ quan điểm: “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách” (Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII).

Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của Đảng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm (kể cả các quan chức cấp cao) đã bị xử lý.

Gần đây nhất, đại án AVG đã được đưa ra xét xử. Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn cùng đồng phạm đã phải ra tòa, nhận các án phạt nghiêm minh. Thông qua đây, uy tín của Đảng trong quần chúng được nâng cao, sức mạnh của Đảng được củng cố.

Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, nhiều đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước liên tục đưa ra các thông tin một chiều, võ đoán, xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các đối tượng đưa ra hàng loạt nội dung lệch lạc dưới những bài viết có tiêu đề giật gân, đăng tải trên mạng xã hội như: “Bộ phim chỉnh đốn đảng còn bao nhiêu tập”; “Cuộc chiến thầm lặng”, “Lãnh đạo phục vụ cho ai”… Những thông tin hoả mù mà các đối tượng tung ra đã tiếp cận đến không ít người dân, tạo ra những nhận thức sai lệch, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Thẳng thắn đánh giá, dưới tác động của nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khác nhau, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã suy thoái, biến chất khiến cho sức mạnh của Đảng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Nếu không xây dựng, chỉnh đốn Đảng hoặc xây dựng, chỉnh đốn Đảng không quyết liệt, không mang lại hiệu quả thì đây sẽ là một nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong, sống còn của Đảng, của chế độ.

Trước thực trạng đó, các đối tượng thù địch, chống đối liên tục chĩa mũi nhọn tấn công công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của ta. Thông qua việc chống phá, một mặt các đối tượng tạo cơ hội cho những phần tử thoái hoá, biến chất trong nội bộ Đảng có điều kiện hoạt động; mặt khác, các đối tượng tạo ra sự hoài nghi trong quần chúng nhân dân.

Mục đích của chúng là làm cho nội bộ Đảng suy yếu từ bên trong, mất khả năng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, từ đó dẫn đến việc thay đổi thể chế chính trị. Việc xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các đối tượng thực hiện thông qua nhiều hướng khác nhau, với những luận điệu hết sức thâm độc.

Thứ nhất, xuyên tạc bản chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đối tượng rêu rao luận điệu: “Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời, không còn khả năng lãnh đạo nên phải “vẽ” ra cái gọi là chỉnh đốn Đảng để vớt vát niềm tin của người dân”, “xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ là vở kịch để đấu đá nội bộ”…

Rõ ràng, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng không phải đến hiện tại mới được đặt ra. Trong suốt sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ luôn đề cao vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh loại bỏ những tiêu cực, sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm để nâng cao sức mạnh của Đảng.

Đây là cuộc cách mạng để làm trong sạch nội bộ, thanh loại những cán bộ, đảng viên bị mất tính Đảng, không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc đấu tranh, xử lý đảng viên sai phạm là vô cùng đau xót nhưng nó là vấn đề chúng ta bắt buộc phải làm.

Và hơn hết, việc nhìn thẳng vào sự thật, loại bỏ những phần tử tiêu cực ra khỏi bộ máy chính là con đường để nâng cao sức mạnh, tính chiến đấu của Đảng, đảm bảo khả năng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Thứ hai, xuyên tạc quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đối tượng cho rằng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một “bộ phim dài tập chưa có hồi kết” vì đây là việc làm do Đảng “tuỳ hứng” vẽ ra, là hành động để “đánh bóng” tên tuổi, lừa dối người dân. Các đối tượng quy kết việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ chẳng thể thành công vì bản chất của Đảng Cộng sản là sai trái, chỉ khi Đảng Cộng sản không còn nắm quyền, khi đó những sai phạm mới được chấm dứt.

Các đối tượng cho rằng Đảng chẳng thể tự mình phát hiện những sai phạm trong nội bộ, việc xử lý cán bộ, đảng viên chẳng qua chỉ là cách “chữa cháy” khi báo chí và nhân dân phanh phui ra sai phạm... Để truyền tải những thông tin sai lệch này đến người dân, các đối tượng tích cực lợi dụng các sự kiện nóng, những vụ án liên quan đến công tác cán bộ được đông đảo người dân quan tâm để từ đó lồng ghép những nhận định, đánh giá chủ quan, sai lệch.

Thứ ba, các đối tượng xuyên tạc những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng, đấu tranh chống những sai phạm trong nội bộ của chúng ta.

Thời gian qua, với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta sẵn sàng công khai những khuyết điểm, yếu kém của bản thân; sẵn sàng đối diện với những sai phạm và kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử tiêu cực, phai nhạt lý tưởng, thoái hoá, biến chất ra khỏi bộ máy.

Những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, với mưu đồ chống đối một cách bất chấp, các đối tượng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, miễn là có thể làm suy yếu sức mạnh của Đảng, làm mất niềm tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Khi Đảng công bố những sai phạm, đưa cán bộ ra xử lý, các đối tượng sẽ rêu rao luận điệu: bản chất Đảng Cộng sản là sai trái nên hễ kiểm tra chỗ nào là chỗ đó phát hiện sai phạm. Khi Đảng làm rõ những sai phạm của các quan chức cấp cao thì các đối tượng sẽ dè bỉu và quy chụp cho rằng đây là kết quả của việc “đấu đá nội bộ”. Ấy vậy nhưng khi không có sai phạm nào bị phát hiện thì các đối tượng lại quay ngoắt, vu khống Đảng bao che cho sai phạm.

Các đối tượng lấy sai phạm của một vài cá nhân để quy chụp cho bản chất của cả một Đảng, một chế độ, từ đó phủ nhận những thành quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vu khống bản chất của Đảng là tiêu cực. Tập trung vào những tiêu cực, sai phạm, ra sức thổi phồng, bóp méo, cố tình tảng lờ những kết quả tích cực đã đạt được để tạo ra tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Ngay trong vụ đại án AVG đang được xét xử, khi mà nhiều quan chức cấp cao của Bộ Thông tin và Truyền thông bị đưa ra xử lý; chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy được bản chất “lưỡi không xương trăm đường lắt léo” của các đối tượng chống đối.

Với những luận điệu được đưa ra, các đối tượng đã gieo rắc tư tưởng hoài nghi vào người dân, gây chia rẽ mất đoàn kết dân tộc. Suy cho cùng, mọi thông tin, luận điệu sai trái được các đối tượng đưa ra đều nhằm mục đích là làm suy yếu sức mạnh của Đảng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, cổ suý tư tưởng đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thay đổi thể chế chính trị, đưa Việt Nam phát triển theo hướng tư bản.

Hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, chống đối, cơ hội chính trị là vô cùng thâm độc. Vì vậy, cần chủ động nhận diện và tích cực đấu tranh với những thông tin sai trái trên để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Trần Anh Tú

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Thông báo kết quả xử lý sai phạm đối với cán bộ chiến sỹ

         Ngày 18/4/2020, trên một số trang báo điện tử và mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về đồng chí Thượng úy Nguyễn Cảnh An, sinh năm 1989, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an thành phố Nha Trang vi phạm quy định của Ngành trong công tác, vi phạm phẩm chất đạo đức, quan hệ nam nữ bất chính trong khi đã có vợ.
         Sau thời gian khẩn trương xác minh trên tinh thần xử lý nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, của Ngành, Công an thành phố đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh xử lý kỷ luật đồng chí Nguyễn Cảnh An với những vi phạm sau: đánh vợ; vi phạm về chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân; có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác trong khi bản thân đã có vợ.
          Ngày 21/5/2020, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2183/ QĐ-CAT-PX01 kỷ luật đồng chí Nguyễn Cảnh An hình thức Giáng hai cấp bậc hàm từ Thượng úy xuống Thiếu úy;
  Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 2184/QĐ-CAT(PX01) về việc xuất ngũ đối với sĩ quan Công an nhân dân đối với đồng chí Thiếu úy Nguyễn Cảnh An, kể từ ngày 25/5/2020.
         Công an thành phố thông báo đến các cơ quan truyền thông, báo chí biết.
         Trân trọng.
 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website