Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Thủ tục hành chính


Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện Địa chỉ
1 Thủ tục: Làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
2 Thủ tục: Đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
3 Thủ tục: Làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
4 Thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
5 Thủ tục: Đăng ký thêm con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
6 Thủ tục: Làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
7 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
8 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
9 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492
10 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (37 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1492