Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Thủ tục hành chính


Thủ tục hành chính

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện Địa chỉ
1 Tách sổ hộ khẩu Công an phường, xã Công an xã, phường, thị trấn
2 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an phường, xã Công an xã, phường, thị trấn
3 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an phường, xã Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Đội Cảnh sát QLHC Về TTXH thuộc TP Nha Trang, Cam Ranh và TX. Ninh Hòa.
4 Xóa đăng ký thường trú Công an phường, xã Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Đội Cảnh sát QLHC Về TTXH thuộc Công an TP. Nha Trang, Cam Ranh và TX Ninh Hòa.
5 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an phường, xã Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Đội Cảnh sát QLHC Về TTXH thuộc TP Nha Trang, Cam Ranh và TX. Ninh Hòa.
6 Cấp đổi sổ tạm trú Công an phường, xã Công an xã, phường, thị trấn
7 Đăng ký Lưu trú Công an phường, xã Công an xã, phường, thị trấn
8 Khai báo tạm vắng Công an phường, xã Công an xã, phường, thị trấn
9 Đăng ký thường trú Công an phường, xã Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Đội Cảnh sát QLHC Về TTXH thuộc Công an TP. Nha Trang, Cam Ranh và TX Ninh Hòa.
10 Đăng ký tạm trú Công an phường, xã Công an xã, phường, thị trấn