Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về kết quả kiểm tra.


- Xin ông cho biết kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 ở các đơn vị, địa phương?  


- Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra đề ra, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 4 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 57 đảng viên; làm việc với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo. Sau đó, đoàn kiểm tra đã báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 đã được cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, các cơ quan cấp trên; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.


Các cấp ủy đã tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05, các chuyên đề và Nghị quyết Trung ương 4 cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đã tổ chức viết thu hoạch, đăng ký học tập, làm theo Bác và cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhất là giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Các cấp ủy đã chỉ đạo người đứng đầu xây dựng kế hoạch cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4. Một số cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thái độ phục vụ nhân dân… của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng cao. Một số địa phương, đơn vị đã lựa chọn các vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều địa phương, đơn vị đã đưa việc học tập, làm theo Bác, Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ ở cơ sở. Một số cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo Quy định số 13 với các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng.

- Như ông cho biết, các cấp ủy đã có những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

- Để nâng cao hiệu quả, khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 02 ngày 16-1-2017 học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Xác định những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 1027 ngày 31-3-2017 về gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, trong đó, đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy, tổ chức đảng. Theo đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, chất lượng đại biểu HĐND; nâng cao hiệu quả các đợt giám sát, hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các sở, ban, ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực như: cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; quản lý đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất... Trước mắt trong năm 2017, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vấn đề sau: công tác bồi thường, tái định cư tại dự án hầm đường bộ đèo Cả (huyện Vạn Ninh); xử lý rác thải, chất thải tại nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và bãi rác Hòn Rọ (thị xã Ninh Hòa); tái định cư cho các hộ ở thôn Phước Lộc (xã Phước Đồng), tổ 6 Hà Ra (phường Vĩnh Phước), Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa) của TP. Nha Trang; khu du lịch sinh thái Làng Tre (Nha Trang); vấn đề chặt phá rừng trái phép (2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh); việc khai thác cát trái phép (Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh)...

Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát huy chức năng giám sát, phản biện, đặc biệt là giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh. Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng; trước mắt, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Kế hoạch số 26 ngày 5-9-2016 thực hiện Chỉ thị số 05 và Kế hoạch số 35 ngày 23-12-2016 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; hàng năm chủ động rà soát, gợi ý, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân của địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính; quản lý và sử dụng đất đai; giải tỏa, bồi thường, tái định cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quản lý tài nguyên, môi trường và khoáng sản; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý đô thị, các dự án lớn, trọng điểm; những vấn đề cử tri phản ánh…; tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm năm 2016.

Để cụ thể hóa Công văn 1027 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Công văn 4679 ngày 25-5-2017 về việc giải quyết một số vấn đề trong năm 2017. Để tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân đối với việc triển khai các dự án trọng điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05 ngày 23-12-2016 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trong công tác thi đua - khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã hướng dẫn đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào tiêu chí thi đua của các khối thi đua trong toàn tỉnh. Một số đơn vị, địa phương tổ chức sinh hoạt chào cờ vào ngày thứ Hai đầu tuần, đầu tháng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Ngoài phổ biến thông tin, tình hình thời sự, các văn bản của Đảng, Nhà nước còn lồng ghép kể chuyện kết hợp đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương điển hình tiên tiến. Về công tác tuyên truyền, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền: thông qua báo cáo viên, tuyên truyền  miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua mạng xã hội như: fanpage (facebook) Nha Trang ngày mới của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, fanfage của Báo Khánh Hòa...

- Thưa ông, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 vẫn còn một số hạn chế, xin ông nói rõ hơn về vấn đề này?

- Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4; chưa thấy được đây là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trước mắt; là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa cao trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, còn tình trạng khoán trắng cho các cơ quan tham mưu, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc; một số đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch cá nhân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 ở một số cấp ủy còn bị động, lúng túng, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; nội dung còn sao chép, ít có tính sáng tạo trong cách làm. Bản đăng ký học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác, vẫn còn hiện tượng sao chép giống nhau, chưa được cấp ủy, chi bộ rà soát, góp ý, bổ sung.

Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan tại một số địa phương, đơn vị còn thiếu và chậm. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết còn ít, thiếu thuyết phục. Một số cấp ủy chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 hoặc chỉ thực hiện kiểm tra lồng ghép, chưa chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề...

- Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có một số kiến nghị, đề xuất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian tới. Xin ông cho biết những chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy?

- Trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế nêu trên và kiến nghị của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 1027 ngày 31-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Công văn số 4379 ngày 25-5-2017 của UBND tỉnh về giải quyết dứt điểm một số vấn đề trong năm 2017. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4; khắc phục tình trạng khoán trắng cho các cơ quan tham mưu. Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời, khẩn trương tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất trong phiếu thu hoạch của cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị mình để nghiên cứu, bổ sung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết phải thực hiện theo Quy định số 02- ngày 16-1-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chưa ban hành kế hoạch (chương trình hành động) triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khẩn trương xây dựng và ban hành; chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, nhất là xây dựng các mô hình, cách làm hay; chỉ đạo xây dựng kế hoạch của người đứng đầu. Trong sinh hoạt hàng tháng của các chi, đảng bộ cơ sở bắt buộc đưa nội dung Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt, kiểm điểm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 theo các nội dung tại Công văn số 1027 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 4379  của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4. Trong kiểm tra, giám sát, quan tâm đến kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo nội dung đã đăng ký học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm, xử lý những cá nhân, tập thể làm qua loa, hình thức, đối phó; định kỳ sơ kết, tổng kết, khắc phục những hạn chế và đề ra các giải pháp làm chuyển biến tình hình theo mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4.

- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

            Phòng Cảnh sát môi trường thông báo việc kluwaj chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:
           1. Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát môi trường, đại chỉ : 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang;
           2. Tên tài sản bán đấu giá: tải sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể:
        - Tang vật là: 6,886m3 gỗ xẻ hộp;
        - Giá khởi điểm: 49.462.000 đồng (Bốn mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi hai ngàn đồng).
           3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
       a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
       b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
       c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
       d) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
            4. Thời gian, địa điểm nộp hờ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
        Các tổ chức đấu giá có đủ điều kiện với các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ từ ngày 03/11/2020 đến hết ngày 06/11/2020 tại Phòng Cảnh sát môi trường, địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang.
        Vậy, Phòng Cảnh sát môi trường thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biết, liên hệ nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá./.

 • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

            Phòng Cảnh sát môi trường thông báo việc kluwaj chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau: 
            1. Tên người có tài sản đấu giá:  Phòng Cảnh sát môi trường, đại chỉ : 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang;
            2.  Tên tài sản bán đấu giá: tải sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể:
            - Tang vật là: 7,850m3 gỗ xẻ hộp  (gỗ thuộc loại thông thường);
            - Giá khởi điểm: 44.381.050 đồng (Bốn mươi bốn triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn không trăm năm mươi đồng).
      
           Xem nội dung chi tiết thông báo tại: TB670/TB-CAMT
          

 • Tuyển lao động hợp đồng tại Công an Khánh Hòa năm 2020

           Thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển, sử dụng lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:

                1. Đối tượng, tiêu chuẩn: Là công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; từ đủ 18 tuổi trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn về chính trinh, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề, kỹ năng nghề phù hợp với vị trí việc làm.

                  2. Nhu cầu tuyển
           - Bác sĩ ngoại khoa: 01 người, đã tốt nghiệp đại học y, chuyên khoa ngoại.
           - Y sĩ: 01 người, đã tốt nghiệp trung cấp y sĩ trở lên.
           - Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp thoát nước: 03 người, đã tốt nghiệp đào tạo nghề, chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với công việc.
           - Lái xe: 05 người, có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.
      (Tiền lương: thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

                   3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
            - Phiếu đăng ký dự tuyển  lao động  (theo mẫu của Bộ Cônng an).
            - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công việc cần tuyển.
            - Bản sao các  giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

                   4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
           - Thời gian: Từ ngày 21/10/ 2020 đến 17h00' ngày  21/11/2020 (trong giờ hành chính, không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7, chủ nhật).
            - Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Khánh Hòa ( số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, điện thoại: 0694401327 - 0977012707).

 • Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy

         Thực hiện Quyết định thanh tra số 2179/QĐ-CAT-TTr ngày 21/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về việc "Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy", từ ngày 06/6/2020 đến ngày 08/7/2020, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại 03 Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và 09 công ty, cơ sở trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa.

           Ngày 07/09/2020, Giám đốc Công an Khánh Hòa ban hành Kết luận số 3495/KL-CAT-TTr về " Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy".

         
           Trân trọng./.
 • Thông báo: truy tìm củ sở hữu tang vật

              Ngày 30/07/2020, Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra tại khu vực thôn Phú Nam 3, xã Diên An, huyện DIên Khánh, tỉnh Khánh Hòa phát hiện và tạm giữ 68 khúc gỗ xẻ hộp.
              Phòng Cảnh sát môi trường thông báo ai là chủ sở hữu của số lâm sản trên đến tại trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát môi trường, địa chỉ: 80 đường Trần Phú, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trong giờ hành chính); điện thoại: 0694401317. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tang vật.
             Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến nhận, Cảnh sát môi trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Liên kết Website